Polityka prywatności - Train Movement Academy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Operatorem Serwisu train-movement.pl jest TRAIN MOVEMENT ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000770992, NIP: 7831797418, REGON: 382527760, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Krótka 8, 62-030 Luboń k/ Poznania, adres poczty elektronicznej (e-mail): af@train- movement.pl, tel. +48 781 080 831.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  A. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji
  B. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.

  „ciasteczka”).

II. INFORMACJE W FORMULARZACH.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach

  połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim

  inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór

potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu kontaktu handlowego.

6.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

7. Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez TRAIN MOVEMENT ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców pod

numerem KRS: 0000770992, NIP: 7831797418, REGON: 382527760, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Krótka 8, 62-030 Luboń k/Poznania, adres poczty elektronicznej (e-mail): af@train- movement.pl, tel. +48 781 080 831. w celach marketingowych i reklamowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.). Dane udostępniane są dobrowolnie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

III. UDOSTĘPNIENIE DANYCH.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

IV. Dane osobowe, polityka prywatności

 1. Niniejszej zasady znajdują zastosowanie wobec Użytkowników, którzy przekazali Administratorowi swoje dane osobowe oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora poprzez zaznaczenie pola przy formule wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administrator pełni rolę administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Zakres danych podanych Administratorowi jest zależny od Użytkownika. W zakres danych osobowymi, udostępnianych przez Użytkowników, wchodzą adresy e-mail, nr telefonów oraz imię i nazwisko Użytkowników.
 4. Obowiązkiem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym dla nawiązania kontaktu dotyczące prezentacji oferty handlowej, poinformowaniu o zmianach tej oferty, a także o

aktualnych wydarzeniach, szkoleniach i imprezach organizowanych

przez Administratora w ramach prowadzonej działalności.

 1. Użytkownik niniejszym zostaje poinformowany o prawie dostępie do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, poprawiania,

  oraz usuwania.

 2. Administrator oświadcza, że używa mechanizmu plików cookies,

  który poprzez zapisywanie krótkich informacji na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem optymalizacji korzystania z Serwisu oraz wyboru dla Użytkownika trafniejszych treści a także dla celów statystycznych, badań, zapamiętywania ustawień oraz danych wprowadzonych przez Użytkownika oraz wykonywania analiz sposobu, metod, charakteru korzystania z Serwisu.

 3. Administrator wykorzystuje zebrane zgodnie z pkt 7 powyżej, informacje we własnym celu. Udostępnienie informacji na rzecz osób trzecich jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody osób, lub ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 4. Użytkownik może ograniczyć a nawet zablokować mechanizmy plików cookies w ustawieniach oprogramowania używanego do przeglądania Serwisu. Zablokowanie, ograniczenie lub usunięcie plików cookies mogą wywołać utrudnienie lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

POLITYKA COOKIES

I. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Operatorem Serwisu train-movement.pl jest TRAIN MOVEMENT ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000770992, NIP: 7831797418, REGON: 382527760, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Krótka 8, 62-030 Luboń k/ Poznania, adres poczty elektronicznej (e-mail): af@train- movement.pl, tel. +48 781 080 831.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki

cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne,

  w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,

   co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie

   Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania

mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje

5. W
plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 2. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI GOOGLE ANALYTICS
 3. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 4. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/ADS/ PREFERENCES/

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Właścicielowi Serwisu. Dla sprawnej identyfikacji usterki lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone bez zbędnej zwłoki od wykrycia przez Użytkownika usterki.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Właściciela Serwisu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Regulamin ma moc obowiązującą od dnia jego opublikowania w Serwisie. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym informacja o zmianach będzie udostępniana na stronach Serwisu. Zmiany Regulaminu następują w terminie 7 dni od momentu opublikowania informacji o zmienionym Regulaminie, lub od daty wskazanej w treści zmienionego Regulaminu.
 4. W sprawach nieznajdujących uregulowania w treści Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 5. Niniejszy Regulamin został zamieszczony i opublikowany w Serwisie w dniu 1 czerwca 2017