Teoria treningu sportowego - Train Movement Academy
Skąd czerpać wiedzę i inspirację?
29 Mar 2018
Relacja z wyjazdu do USA
17 maja 2018

Teoria treningu sportowego

Trening personalny jest bardzo specyficzną formą aktywności fizycznej. Klienci, którzy trenują z trenerem mają bardzo różne cele. Chcą lepiej wyglądać, inni być sprawni, albo wystartować w półmaratonie. Można powiedzieć, że jest to bardzo prosta sprawa, wystarczy się ruszać i wszystko da się zrobić. Nie do końca tak jest.

Uważam, że trenerzy personalni mają bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Zaplanować trening personalny według teorii treningu sportowego jest bardzo dużym wyzwaniem. Nasi klienci oprócz treningu mają milion innych rzeczy na głowie: praca, dom, rodzina, imprezy, itp.  Bardzo często klient trenuje dwa/trzy razy w tygodniu i raz na dwa tygodnie wypadnie im jeden trening.

Trening  – proces polegający na poddawaniu organizmu stopniowo rosnącym obciążeniom, w wyniku czego następuje adaptacja i wzrost poziomu poszczególnych cech motorycznych. Pojęcie treningu obejmuje także naukę wzorców ruchowych związanych z daną dyscypliną sportu.

Z powyższej definicji wynika, że trening to rozwijanie cech motorycznych i wzorców ruchowych. Niestety z niektórymi klientami, musimy pokonać długą drogę aby rozpocząć ten proces.Jest to spowodowane zaburzeniami koordynacji nerwowo – mięśniowej, problemami struktury tkanek miękkich, a najprościej mówiąc brakiem prawidłowego ruchu. 

Dużo słyszę ostatnio o periodyzacji w treningu personalnym, a nikt w branży nie mówi o podstawach na których periodyzacja się opiera. Jeśli chodzi o planowanie w treningu personalnym to chłopaki pisali już o tym tutaj.

Dziś w kwestii przypomnienia kilka informacji na temat teorii treningu sportowego, na podstawie której buduje się periodyzację treningu sportowego. Zapamiętaj treningu sportowego 😉

Superkompensacja – zdolność do regeneracji po wysiłku do poziomu przekraczającego wartość wyjściową. Pojęcie to dotyczy wszelkich mechanizmów fizjologicznych, decydujących w rezultacie o wynikach sportowych. Zjawisko to wykorzystuje się w procesie treningu planując kolejne jednostki treningowe tak, by były wykonywane właśnie w okresie zwiększonej wydajności organizmu – taki rozkład zapewnia stały wzrost poziomu wytrenowania.

Czy udaje się to zrobić w treningu personalnym? Oczywiście, że tak z 10 % klientów.

OBCIĄŻENIA TRENINGOWE –  obciążenie treningowe jest to wielkość pracy określonego rodzaju i intensywności, jaka została wykonana w danym ćwiczeniu, jednostce treningowej czy cyklu. Obciążenia treningowe wyrażone są poprzez: (sozański)

a) Objętość treningu – jest to ilościowy składnik treningu wyrażony:

– czasem,

– odległością,

– ciężarem,

– liczba powtórzeń

– ilość jednostek treningowych w mikrocyklu

a) Intensywność pracy fizycznej – jest jakościową składową procesu treningowego, wynikającą z:

– liczby powtórzeń ćwiczenia w jednostce czasu,

– szybkości jego wykonania,

– kompleksowości ćwiczenia,

– długości czasu poświęconego na odpoczynek między ćwiczeniami.

Struktura treningu to układ i rozmieszczenie elementów składowych procesu, sposoby ich wzajemnego podporządkowania i relacje między nimi oraz zasady sprzężenia w jeden system funkcjonujący jako całość. Sposób funkcjonowania systemu stanowi łączny efekt funkcji poszczególnych elementów oraz struktury jako systemu.

Struktura rzeczowa – katalog rzeczy, które musi wykonać zawodnik w celu uzyskania najlepszej formy sportowej 

Struktura czasowa – rozkład prac w czasie, określa ramy czasowe realizacji zadań związanych z kształtowaniem poszczególnych składowych wytrenowania.

  1. Jednostka treningowa – najmniejszy element struktury czasowej treningu ( można powiedzieć  trening personalny;)
  2. Mikrocykl – cykl  składa się z 4 do 14 jednostek treningowych   
  3. Mezocykl –  cykl składa się z 2-6 mikrocykli,
  4. Makrocykl -składa się z 2-4 mezocykli 

Kilka bardzo podstawowych pojęć na temat teorii treningu, które każdy trener personalny musi znać. Nie zawsze uda nam się zaplanować  dla klienta amatora idealnie speriodyzowany plan treningowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób można to osiągnąć zapraszam na szkolenie z Metodyka i planowanie treningu personalnego

 

Zobacz nasze szkolenia

Piśmiennictwo:
  1. Sozański H. – Podstawy teorii treningu sportowego.
  2. Fortuna M. – Podstawy kształtowania i kontroli zdolności wysiłkowej tlenowej i beztlenowej.
TM Newsletter - WarmUP

Zapisz się do TM Newsletter

i odbierz darmowy protokół rozgrzewki (RAMP), który nauczy cię w sposób szybki i skuteczny budować część wstępną treningu!

Dziękujemy za zapisanie się do TM Newsletter!